10 vragen door werkgevers over het 0-urencontract

Reno Polman, Accountmanager

30 januari 2017

Er zijn, naast de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vast contract), zes andere arbeidsrelaties. Denk hierbij aan het nul-urencontract, payrolling, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, het min/max-contract, het werken met freelancers en het werken met uitzendrachten.

Er bestaan dus veel verschillende arbeidsrelaties. Ze verschillen allemaal sterk van elkaar; de één is complexer dan de andere. In dit blog wordt er gekeken naar het 0-urencontract en beantwoordt Manschap de tien meest gestelde vragen door werkgevers over deze arbeidsovereenkomst die ons kantoor hebben bereikt. Dit artikel is niet alleen interessant voor werkgevers; ook voor werknemers is het goed om te weten wat je rechten zijn.

1. Een 0-urencontract, wat houdt dat in?

In verschillende branches komt het 0-urencontract veelvuldig voor. Denk hierbij aan bijvoorbeeld supermarkten, de horeca, de zorg en meer. In feite is het principe van het 0-urencontract heel simpel: een werknemer met een 0-urencontract werkt alleen als hij wordt opgeroepen of ingeroosterd. Dit betekent dus ook dat hij alleen over deze uren wordt betaald.

2. Wat zijn de voordelen van het 0-urencontract?

Het grootste voordeel van het 0-urencontract is dat het werkgevers in staat stelt om een groep flexibele, ingewerkte medewerkers achter de hand te hebben. Hierdoor is het makkelijk om op te schalen in het geval van pieken. Ook een voordeel is dat alleen de gewerkte uren worden betaald en dat er ook geen vergoeding hoeft worden betaald voor de diensten van een uitzendbureau.

3. Wat zijn de nadelen van het 0-urencontract?

Volgens de wet heeft een werknemer met een 0-urencontract recht op drie uur loon per werkperiode. Wanneer een oproepkracht voor slechts een uurtje werk wordt opgeroepen, moet deze dus voor drie uur worden betaald.

Daarnaast gaat naar zes maanden dienst de loonbetalingsplicht in. Dit houdt in dat een oproepkracht kan eisen dat ingeroosterde uren worden uitbetaald, als deze komen te vervallen.

4. Mag het 0-urencontract onbeperkt worden verlengd?

Sinds 1 januari 2015 mag het 0-urencontract niet meer oneindig worden verlengd. Dit hangt wel af van de CAO van de desbetreffende bedrijfstak; van deze regel kan worden afgeweken als het aantoonbaar is dat het werk geen vaste omvang heeft en dus puur incidenteel is.

5. Moeten er bij een 0-urencontract loonbelasting en verzekeringen worden betaald?

Ja, natuurlijk. Iemand met een 0-urencontract staat gewoon op de loonlijst en is dus een ‘werknemer’. Er wordt loonheffing ingehouden en er moet een werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet worden afgedragen.

Afbeelding Manschap technisch uitzendbureau 10 vragen door werkgevers over het 0-urencontract

6. Is een werkgever verplicht om werknemers met een 0-urencontract in te zetten?

Een werkgever is verplicht om beschikbaar werk evenredig te verdelen onder zijn oproepkrachten. Dit beschikbare werk mag dus niet worden uitbesteedt aan een goedkopere uitzendkracht.

7. Is een werknemer met een 0-urencontract verplicht om te komen werken?

Hierbij wordt redelijkheid verwacht van beide kanten. In principe is een oproepkracht verplicht om gehoor te geven aan de oproep van een werkgever, als deze de oproepkracht vraagt om te werken. Dit is wel afhankelijk van de omstandigheden. Heeft de oproepkracht bijvoorbeeld een weekendje weg geboekt, dan hoeft de oproepkracht geen gehoor te geven aan een oproep in dat weekend. 

8. Het 0-urencontract en de loonbetalingsplicht, hoe zit dat?

Over de eerste zes maanden geldt er geen loonbetalingsplicht; de werkgever hoeft de oproepkracht alleen te betalen over de uren die deze heeft gewerkt. Na de eerste zes maanden moet de werkgever alle ingeroosterde uren uitbetalen, ook al komen deze uren na inroostering te vervallen. Ook heeft de werknemer recht op de uitbetaling van minimaal drie uur per gewerkte periode. Dit houdt dus in dat een oproepkracht recht heeft op het loon van drie uur, als deze voor slechts één uur werk wordt opgeroepen.

9. Welke risico’s loopt een werkgever bij een 0-urencontract?

Een zieke oproepkracht heeft recht op loon. Het heeft recht op uitbetaling van de ingeroosterde uren en na het verstrijken van het rooster, heeft het recht op het gemiddelde aantal uren dat de oproepkracht werkte in de drie maanden voorafgaand aan de periode van ziekte.

Dit gemiddelde aantal uren in de laatste drie maanden kan daarbij ook worden gezien als het ‘rechtsvermoeden’ van de arbeidsomvang. Dit risico speelt enkel een rol als de oproepkracht met grote regelmaat wordt ingeroosterd. Als de werkgever dit niet kan weerleggen, moet de oproepkracht over deze uren worden uitbetaald.

10. Eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch als de oproepkracht niet meer wordt opgeroepen?

Het antwoord is eenvoudig: nee. Aangezien het 0-urencontract een gewone arbeidsovereenkomst is, valt deze arbeidsovereenkomst onder onder het wettelijke ontslagrecht. Een 0-urencontract voor bepaalde tijd eindigt op het overeengekomen tijdstip. Een 0-urencontract voor onbepaalde tijd kan alleen via de kantonrechter, met toestemming van het UWV of in wederzijdse overeenstemming worden beëindigt.