Aanpassing Wet Flexibel Werken

3 december 2015

Per 1 januari 2016 wordt de nieuwe Wet Flexibel werken van kracht. Dit houdt in dat werknemers aan hun werkgever mogen vragen om niet alleen de contractuele arbeidsduur, maar ook de werktijden en arbeidsplaats aan te passen. Flexibel werken zal op deze manier moeten worden bevorderd.

De nieuwe WFW moet het makkelijker maken om vanuit huis te kunnen werken.
De nieuwe WFW moet het makkelijker maken om vanuit huis te kunnen werken.

De Eerste Kamer licht dit als volgt toe:

“Werknemers kunnen bij hun werkgever een verzoek doen om de arbeidstijden en de arbeidsplaats aan te passen. Nu kunnen werknemers alleen een verzoek doen om het aantal uren aan te passen. De termijn waarbinnen een werknemer een dergelijke aanvraag kan doen wordt met dit voorstel verkort van een jaar naar een half jaar na aanvang van het dienstverband. Na afwijzing of inwilliging van het verzoek moet de werknemer nu nog twee jaar wachten voordat hij een nieuw verzoek mag doen. Het voorstel bekort deze termijn tot één jaar. De voorgestelde WFW zal alleen van toepassing zijn op werkgevers die meer dan tien werknemers in dienst hebben.”