De nieuwe Wet Werk & Zekerheid, hoe zat dat ook alweer?

1 augustus 2015

Het zal je niet ontgaan zijn: de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is dit jaar ingegaan. Kranten en nieuwssites stonden er bol van en de wetswijziging kent vele voor- en tegenstanders. Maar wat waren de belangrijkste wijzigingen in de wet ook alweer? Om het geheugen nog even op te frissen hieronder kort de belangrijkste wijzigingen. Overzichtelijk en handig om de bij hand te hebben! 

Ketenbepaling

Werknemers met een tijdelijk contract hebben eerder recht op een vast contract. Aan werknemers mag sinds 1 juli nog maar drie tijdelijke contracten worden aangeboden in twee jaar tijd. Voorheen waren dit 3 contracten in 3 jaar tijd.

Ontslagroute

  • Ontslag via UWV: wegens bedrijfseconomische redenen en na langdurige arbeidsongeschiktheid.
  • Ontslag via kantonrechter: wegens ontbinding vanwege persoonlijke redenen.

 

Minister Lodewijk Asscher: baas of boeman?
Minister Lodewijk Asscher: baas of boeman?

Transitievergoeding

Een werknemer heeft recht op een vergoeding als hij ten minste 24 maanden in dienst is en de arbeidsovereenkomst eindigt na opzegging door, of ontbinding op initiatief van de werkgever.

Uiteraard zijn er ook situaties waarin de transitievergoeding niet geldt:

  • Wanneer er sprake is van beeindiging met wederzijds goedvinden
  • Ontslag wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid van de werknemer
  • De werknemer jonger is dan 18 jaar en gemiddeld 12 uur of minder per week werkt
  • De overeenkomst eindigt na het bereiken van de AOW- of pensioen leeftijd
  • Er bij de werkgever sprake is van een faillissement of schuldsanering

 

Werknemers met een tijdelijk contract hebben eerder recht op een vast contract.

 

Wat is de hoogte van de transitievergoeding?

De vergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Vanaf het tiende jaar is dit een half maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding is maximaal 75.000 euro bruto, of maximaal een jaarsalaris als de werknemer meer verdient.

De belangrijkste verandering in de NBBU-CAO voor uitzendkrachten is in Fase 3. Sinds 1 juli mogen er in fase 3 6 contracten in 4 jaar tijd worden aangeboden . Duurde Fase 3 voorheen maximaal 1 jaar, sinds vorige maand is de flexibele schil hier verder uitgebreid naar 4 jaar.

Wat vind jij?

Iedereen heeft hier wel een mening over. Het heeft gevolgen voor zowel werkgevers, als werknemers. Er zijn voorstanders en er zijn tegenstanders. Hoe denk jij hierover?