De Participatiewet, wat betekent dat voor werkgevers?

Reno Polman, Accountmanager

11 augustus 2015

Sinds het begin van het jaar geldt de Participatiewet. Dit houdt in dat mensen met een ziekte of handicap die moeite hebben met het vinden of houden van werk, een beoordeling van hun arbeidsvermogen kunnen aanvragen bij het UWV. Het UWV beoordeelt of er mogelijkheden zijn om te werken en welke hulp daarbij past, indien nodig.

In 2013 is bepaald dat er in 2026 ruim 100.000 banen gerealiseerd moeten zijn voor mensen met een ziekte of handicap.

Participatie voor werkgevers

En dan komt de crux voor werkgevers. Als werkgever krijg je in dit proces een actieve rol toegewezen. Je moet onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen jouw bedrijf om iemand met een ziekte of handicap in dienst te kunnen nemen. Is dit mogelijk, dan krijg je ondersteuning van het UWV en gemeenten.

Banenafspraak

In 2013 is bepaald dat er in 2026 100.000 banen gerealiseerd moeten zijn voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid neemt hiervan een kwart voor zijn rekening. Sinds 1 april 2015 geldt de Wet banenafspraak en een quotum voor arbeidsbeperkten in het bedrijfsleven.

Voldoet een werkgever niet aan de Banenafspraak, dan is het mogelijk dat een quotumheffing van €5000,- euro per niet ingevulde arbeidsplaats moet worden betaald.

Quotum

Als de banenafspraak niet wordt gehaald, dan gaat de quotumregeling in. Werkgevers met meer dan 25 werknemers (of 40.575 arbeidsuren) zijn dan verplicht om een bepaald percentage van de verloonde uren in te richten voor mensen met een ziekte of handicap. Voldoet een werkgever daar niet aan, dan is het mogelijk dat een quotumheffing van €5000,- euro per niet ingevulde arbeidsplaats moet worden betaald. Hier kom je als werkgever alleen onderuit, als je aan kan tonen dat er geen geschikte arbeidsplek is voor iemand met een ziekte of handicap binnen je bedrijf.

Doelgroepen

Dit is de doelgroep die onder de banenafspraak valt:

  • jongeren met een wajong die kunnen werken
  • mensen met een WSW-indicatie
  • mensen met een WIW-baan
  • mensen met een ID-baan
  • mensen die onder de Participatiewet vallen, en van wie het UWV en de gemeente hebben bepaald dat ze niet in staat zijn om 100% van het minimumloon kunnen verdienen.

 

Ondersteuning

Wanneer je iemand met een ziekte of handicap in dienst neemt, dan krijgt je daar uiteraard wel begeleiding voor. De ondersteuning van het UWV of gemeente bestaat uit:

  • Professionele begeleiding door coaches
  • Loonkostensubsidie
  • Werkplekvoorzieningen

 

Wil je hier het fijne van weten, neem dan contact op met het UWV of met je gemeente. Zij kunnen je hier alles vertellen over wat de Participatiewet voor jou en jouw bedrijf inhoudt.