Oog voor verborgen vaardigheden

Reno Polman, Accountmanager

30 januari 2017

Door factoren als digitalisering, automatisering en conjuncturele bewegingen verandert de arbeidsmarkt constant. Dit vraagt veel van werkgevers, werknemers, werkzoekenden en recruiters als Manschap. De evolutietheorie is hierop uitstekend van toepassing: het zijn niet de sterksten die zich staande houden, maar degenen die zich het best kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Dit leer je niet op school

Het zijn vaak de verborgen vaardigheden die hierin het verschil maken. Dit zijn de vaardigheden die je niet op school leert. Een opleiding is altijd een weerspiegeling van de huidige vraag op de arbeidsmarkt. Je leert er vakgerichte en technische competenties die op dat moment relevant zijn.

De ontwikkelingen in technologie en automatisering maken vakgerichte competenties van jaren geleden soms (deels) overbodig. Het zijn dan andere vaardigheden die het verschil moeten maken en het is lastig om deze vaardigheden naar boven te halen bij (potentiële) werknemers.

Het zijn niet de sterksten die zich staande houden, maar degenen die zich het best kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden

Afbeelding Manschap Uitzendbureau Oog voor verborgen vaardigheden

Softskills

We hebben het hier over ‘softskills’, een misschien wat hippe term uit de recruiterswereld. Dit zijn sociale-, emotionele- en intellectuele vaardigheden, waarmee je interacteert met je werkomgeving. Uiteindelijk zijn dit de factoren die bepalend zijn voor het functioneren van een werknemer.

Softskills zijn sociale-, emotionele- en intellectuele vaardigheden, waarmee je interacteert met je werkomgeving

Teamplayer

Oplossingsgerichtheid is één van de meest gewenste softskills. Hoe ga je om met problemen? Hoe creatief is een werknemer als iets niet volgens plan verloopt? In vacatures wordt de perfecte kandidaat vaak beschreven als een ‘teamplayer’, maar welke vaardigheden moet iemand beheersen om een goede teamplayer te kunnen zijn?

In het geval van de teamplayer, gaat het om communicatieve, sociale en emotionele vaardigheden. Veel van onze opdrachtgevers geven aan dat ze het lastig vinden om talent in huis te halen dat over de juiste softskills beschikt. Dit is met name voor de functies die om een hoger opleidingsniveau vragen erg lastig.

Het zijn juist deze verborgen vaardigheden die op de lange termijn het verschil maken

Helpen ontdekken

Zo zijn er nog veel meer van deze verborgen vaardigheden die essentieel zijn voor bepaalde functies. Wij van Manschap zijn ons hiervan bewust. Wij focussen ons niet alleen op technische competenties. Het zijn juist de softskills die op de lange termijn het verschil maken, daarom screenen wij onze kandidaten uitvoerig op deze verborgen vaardigheden of helpen wij onze kandidaten om deze zelf te ontdekken.