Verhoog de productiviteit van werknemers met 31%

Reno Polman, Accountmanager

17 maart 2016

Erik Pasveer was 10 maart bij ons te gast om voor een uitgebreid gezelschap zijn verhaal te doen over de kracht van geluk. Zweverig? Helemaal niet! Erik Pasveer benadert ‘geluk’ op een bijzonder Twentse, nuchtere wijze. Met zijn methode wist hij bij Ikea, op de vestiging waar hij werkte, het ziekteverzuim terug te brengen naar 3% en de productiviteit van zijn medewerkers te verhogen tot maar liefst 25% tot 35% boven het landelijk gemiddelde.

Gastblog: het verhaal van Erik Pasveer

Stel je eens voor hoe het zou zijn als jouw bedrijf topresultaten zou behalen op elk vlak. Hoe zou dat zijn? Hoe zou dat voelen en met hoeveel plezier zou je dan leven en ondernemen?

Donderdag 10 maart was ik als spreker te gast bij Manschap om te vertellen over de 5 elementen van groei en over de kracht van geluk. De wetenschap van vandaag laat ons zien dat geluk ons toegang geeft tot de beste versie van onszelf, waardoor we in staat worden om superieure resultaten te behalen op ieder vlak. In dit blog geef ik een samenvatting van mijn verhaal.

Mensen die zich gelukkig voelen zijn 31% productiever

Shawn Achor, professor psychologie Harvard

Erik Pasveer wist zijn publiek te boeien tijdens zijn presentatie
Erik Pasveer wist zijn publiek te boeien tijdens zijn presentatie

De Chinese 5 Elementen

De chinezen geven al 5000 jaar lang blijk van een bovengemiddelde kennis van (de potentie van) mens en natuur. Eén van de concepten waarmee ze een belangrijk gegeven van onze natuur en die van de wereld waarin we leven weergeven is het concept van de 5 elementen:

 • Hout
 • Vuur
 • Aarde
 • Metaal
 • Water

 

De Westerse variant

Toen ik voor het eerst met deze concepten in aanraking kwam kon ik er niet veel mee, net zoals de meeste mensen die ik ernaar vraag. Na wat nadere bestudering kwam ik erachter dat wij in het Westen deze elementen ook kennen, alleen heten ze hier anders:

 • Lente
 • Zomer
 • Nazomer
 • Herfst
 • Winter

 

Wat ik ontdekte is dat de Oosterse en Westerse variant eigenlijk hetzelfde proces beschrijven, of beter gezegd, ieder proces beschrijven. Want ieder proces, iedere beweging, iedere verandering begint en ontwikkelt zich op dezelfde manier:

Waar de Chinezen bij het element Hout over een “rijzende energie” spreken weten we allemaal dat het kenmerk van de Lente “nieuw leven” is. De Zomer en het element Vuur hebben als overeenkomst de warmte waardoor alles gaat groeien en het element Aarde staat met haar minerale rijkdom voor het oogstseizoen waarin we de vruchten en groenten oogsten die ons in staat stellen de mineralen van de aarde op te nemen. Metaal en Herfst staan voor loslaten en het element Water en de Winter hebben als overeenkomst rust en transformatie: Water heeft als sterke eigenschap dat het in staat is om hardere materialen als steen van vorm te doen veranderen, zo laat o.a. de Grand Canyon ons zien en dit is wat de Winter ook doet: alle bladeren die tijdens de herfst zijn losgelaten transformeren tijdens de winter in compost, een vruchtbare bodem voor de daaropvolgende Lente.

Iedere verandering begint met een idee. Als we vol passie met dit idee aan de slag gaan dan zal dit leiden tot succes.

 

Tijdens zijn seminar gaf Erik Pasveer ondernemers en managers tips voor het verhogen van de productiviteit van hun medewerkers
Tijdens zijn seminar gaf Erik Pasveer ondernemers en managers tips voor het verhogen van de productiviteit van hun medewerkers

De 5 elementen van groei

Kijken we naar ons als mensen dan kunnen we ook 5 elementen van groei waarnemen die specifiek op ons van toepassing zijn:

 • Creativiteit
 • Passie
 • Succes
 • Loslaten
 • Rust

 

Iedere verandering begint met een idee. Als we vol passie met dit idee aan de slag gaan dan zal dit leiden tot een bepaalde mate van succes. Als we na de realisatie van een idee tijd gaan nemen om te reflecteren op het proces van realisatie dan kunnen we onderscheid gaan maken tussen dat wat goed ging en dat wat niet goed ging. Dat wat goed ging kunnen we vervolgens meenemen richting nieuwe creatieve processen en dat wat niet goed ging kunnen we loslaten. Nemen we vervolgens wat rust dan kan het tijdens de vorige fase geleerde beklijven, ons verrijken en kunnen we zonder overtollige ballast een nieuw creatief proces opstarten.

Wat belangrijk is om ons te beseffen is dat elk van deze elementen op ieder moment van de dag van toepassing is. We zijn altijd wel ergens bezig met de zoektocht naar iets nieuws terwijl we elders druk bezig zijn met de realisatie van een al eerder ontwikkeld idee, zoals we ook altijd wel iets hebben om los te laten en momenten van rust in het dagelijkse leven onmisbaar zijn om te blijven functioneren. Een beetje zoals we dit ook in de natuur zien: in het ene deel van de wereld is het lente terwijl het elders zomer, nazomer, herfst of winter is.

En alhoewel we dus niet zonder creativiteit, passie, succes, het vermogen om los te laten en rust kunnen is het ondoenlijk om hier voortdurend bij stil te staan. Daar hebben we simpelweg geen tijd meer voor in de dynamische wereld van vandaag de dag!

Gelukkig hoeven we hier ook niet bij stil te staan en is er een gemakkelijkere manier om maximaal van onze natuurlijke vermogens en talenten gebruik te maken en dat is door gelukkig te zijn.

Doordat we onszelf op deze manier voortdurend nieuwe, hogere doelen blijven stellen verdwijnt geluk achter de horizon, omdat we onszelf geen tijd gunnen om even stil te staan en onze successen te vieren.

 

Wetenschappelijk bewezen door Shawn Achor: gelukkige medewerkers zijn 31% productiever.

Geluk = +31%

Shawn Achor (zie filmpje hierboven), professor Positieve Psychologie aan Harvard, heeft onderzoek gedaan naar het effect van geluk op onze resultaten en ontdekte dat mensen die zich gelukkig voelen 31% productiever zijn dan mensen die zich neutraal, negatief of gestrest voelen. De oorzaak hiervan is dat de hedendaagse, algemeen geaccepteerde formule voor succes en geluk voorbij gaat aan de werking van ons brein.

De nog steeds meest gehanteerde en algemeen geaccepteerde formule voor succes en geluk ziet er ongeveer zo uit: “Hoe harder ik werk, hoe succesvoller ik ben. Hoe succesvoller ik ben, hoe gelukkiger ik me voel.” Het probleem met deze formule is dat, zodra we doel A behaalt hebben, ons brein doel B al heeft gedefinieerd. Je haalde een goed cijfer op school, het volgende cijfer moet beter zijn. Je behaalde vorig jaar een goede omzet, dit jaar moet de omzet hoger zijn. Doordat we onszelf op deze manier voortdurend nieuwe, hogere doelen blijven stellen verdwijnt geluk achter de horizon, omdat we onszelf geen tijd gunnen om even stil te staan en onze successen te vieren.

Ons brein werkt precies andersom: als we ons gelukkig kunnen voelen zonder dat we daar iets voor nodig hebben of iets voor moeten doen dan wordt er dopamine aangemaakt, een hormoon waar we ons blij door gaan voelen. Daarnaast heeft dopamine nog een ander effect: alle ‘leercentra’ in ons brein worden ingeschakeld door dopamine, waardoor we op piekniveau gaan functioneren en onszelf maximaal weten aan te passen aan de immer veranderende wereld om ons heen.

Het gevolg hiervan is superieure resultaten op ieder vlak, cijfermatig tot uitdrukking gebracht door een gemiddelde productiviteit die 31% hoger ligt dan die van mensen die neutraal of negatief gestemd zijn en/of gestrest zijn. Deze wetenschappelijke uitkomst onderschrijft de resultaten die ik de laatste 3 jaren van mijn IKEA carrière heb behaald en die 25-35% boven de organisatiegemiddelden lagen.

Happiness Inside = +31%

Met Happiness Inside heb ik me ten doel gesteld mensen en organisaties te helpen piekprestaties te leveren door ze bewust te maken van en te leren werken met het al aanwezige maar nog ongebruikte menselijke potentieel.

Door middel van coaching en training ontdekken mijn cliënten dat ze significant meer (vrije) tijd, creativiteit, veerkracht, vitaliteit, plezier en succes kunnen hebben dan ze denken, door een groter begrip van de wijze waarop wij mensen onze van nature aanwezige vermogens en talenten maximaal kunnen benutten en inzetten.

Meer weten?

Ben je naar aanleiding van dit blog nieuwsgierig geworden? Bel of mail me voor een afspraak, dan kijken we samen welk onbenut potentieel jij zou kunnen gaan verzilveren!

Erik Pasveer

06 17 544 516
info@happiness-inside.eu
www.happiness-inside.eu