Dit zijn de 5 belangrijkste arbeidsgerelateerde wetswijzigingen

Reno Polman, Accountmanager

22 januari 2018

1. Minimum(jeugd)loon

We hebben hier al eerder over geblogd. Het minimum jeugdloon zal in twee fases worden afgeschaft. Al eerder werd het minimum jeugdloon verhoogd en vanaf 22 jaar heeft iedereen recht op het wettelijk minimumloon. In 2019 krijgen jongeren vanaf 21 het volledige wettelijke minimumloon. Voor overige leeftijden zal het minimum jeugdloon ook stijgen.

2. Verhoging van de AOW-leeftijd

De AOW-gerechtigde leeftijd gaat ook verder omhoog. Sinds 1 januari van dit jaar is deze AOW-leeftijd gestegen naar 66 jaar. In 2021 zal dit 67 jaar zijn.

3. Loonkostenvoordelen vervangen premiekortingen

De premiekortingen die werkgevers tot voor kort ontvingen voor jongere, oudere en gehandicapte werknemers zijn afgeschaft. Deze kortingen zijn vervangen door loonkostenvoordelen.

Het UWV betaald het loon door tijdens ziekte, als deze werknemer 56 jaar of ouder is en een jaar lang een WW-uitkering heeft ontvangen voordat hij in dienst kwam.
Het UWV betaald het loon door tijdens ziekte, als deze werknemer 56 jaar of ouder is en een jaar lang een WW-uitkering heeft ontvangen voordat hij in dienst kwam.

4. No-risk premie voor oudere werknemers

Wanneer een werkgever een werknemer ouder dan 56 jaar heeft aangenomen op het moment dat deze werknemer langer dan een jaar een WW-uitkering ontving, dan betaalt het UWV het loon door wanneer deze werknemer ziek wordt.

5. Pensioen richtleeftijd naar 68 jaar

De AOW-leeftijd en pensioen richtleeftijd zijn twee verschillende zaken. De pensioen richtleeftijd is een rekenleeftijd om de maximaal toegestane fiscale opbouwruimte te berekenen. De opbouw- en premiepercentages zijn hieraan verbonden.