Werkgevers van het oosten, zó ga je met sollicitanten om!

Reno Polman, Accountmanager

21 april 2017

De economie trekt aan. Je merkt het overal. Overal ontstaan vacatures en zien werknemers kansen om een carrièremove te maken. Als werkgever heb jij het ook drukker. Je hebt nieuwe mensen nodig en uiteraard neem je geen genoegen met minder dan het beste. Toch?

Werkgevers hebben het jaren lang voor het uitkiezen gehad. Er was minder vraag dan aanbod op de arbeidsmarkt. Eerlijk is eerlijk, dat heeft er niet toe geleid dat werkgevers altijd op integere wijze met sollicitanten omgingen.

Er is nu een verschuiving gaande; de vraag is in sommige sectoren groter dan het aanbod. Dat merken we met name in de technische sector en hoewel we het mogen beschouwen als een zege op de crisis, zal dit de komende jaren in meerdere sectoren een ‘probleem’ worden. Dit vraagt dus om een andere benaderingswijze van werkgevers. Ga op een integere manier om met je sollicitanten! Hier zijn een aantal tips.

1. Laat zo snel mogelijk wat van je horen

Heb je een vacature uitgezet en komen de eerste CV’s binnen? Laat dan zo snel mogelijk weten dat je ze in goede orde hebt ontvangen. Dit soort feedback geeft sollicitanten het gevoel dat ze serieus genomen worden.

2. Wees altijd eerlijk

Het komt regelmatig voor dat werkgevers sollicitanten tijdens het sollicitatiegesprek onterecht het gevoel geven dat ze een kandidaat zien zitten. Met een goed gevoel gaan sollicitanten naar huis, zijn misschien behoudend tijdens andere sollicitaties of laten wellicht zelfs andere kansen liggen. Vervolgens wordt de sollicitant gebeld met de mededeling dat hij of zij niet geschikt is voor de functie. Dit klinkt heel fout, maar het gebeurt vaak genoeg. Als iemand niet in het profiel past, dan komt dit vaak al naar voren als je het CV van de kandidaat grondig doorlicht. Wees in een sollicitatiegesprek ook recht door zee, geef een kandidaat niet onnodig een goed (of een slecht) gevoel. Wees altijd eerlijk en houdt niemand aan het lijntje.

Wees zorgvuldig met het doorlichten van CV's
Wees zorgvuldig met het doorlichten van CV's

3. Onderbouw het afwijzen van een sollicitant

Niet iedereen past in het functieprofiel dat jij voor ogen hebt. Uiteindelijk neem je alleen de beste kandidaat aan en dus moet je de overige sollicitanten afwijzen. Dit hoort op gepaste wijze te gebeuren. Geef ook de sollicitanten die je níet hebt uitgenodigd voor een gesprek de juist feedback. Onderbouw waaróm je ze niet hebt uitgenodigd. Te weinig ervaring? Geen goede sollicitatiebrief? Niet de juiste scholing? Kwam hij of zij niet enthousiast over in het gesprek? Salariseis te hoog? Wees hierin zo specifiek mogelijk. Het helpt sollicitanten om zichzelf te verbeteren en het is goede PR voor je bedrijf om correct met mensen om te gaan.

4. Afspraak is afspraak

Werkgevers zijn vaak te laat met de terugkoppeling na een sollicitatiegesprek. Dit is erg vervelend voor de sollicitant. In een sector waar het aanbod schaars is, kan een sollicitant denken dat er te weinig interesse is in zijn werkzaamheden en zal daarom misschien wel in gaan op een aanbod van de concurrent. Heb je afgesproken om woensdag voor 13:00 te bellen om te laten weten of de sollicitant is aangenomen? Doe dat dan ook en bel niet een paar uur of zelfs een paar dagen later.

5. Sta open voor onervaren kandidaten

Je kunt na je studie niet gaan solliciteren met vijf jaar relevante werkervaring op je CV. Dat zegt echter niets over de potentie van een kandidaat. Wijs een ruwe diamant daarom niet (altijd) af op basis van werkervaring. Sta open voor een onervaren kandidaat, want misschien komt dat talent wél tot bloei bij de concurrent…

Van sollicitanten wordt verwacht dat ze jouw klanten op een bepaalde manier zullen behandelen. Vacatureteksten staan daarom ook vol met criteria als ‘eerlijk’, ‘recht door zee’, ‘geen 9-tot-5-mentaliteit’, ‘klantgericht’ en bijvoorbeeld ‘empathie’. Het zou daarom raar zijn als je vervolgens niet ‘eerlijk’, ’recht door zee’ en ‘empathisch’ bent richting je sollicitanten. Of niet dan?