Uitzenden

Als je op uitzendbasis aan het werk gaat, dan zijn de werkzaamheden meestal tijdelijk. Dat is echter niet altijd zo. Er zijn veel bedrijven die er bewust voor kiezen om een flexibele schil te hebben voor de opvang van pieken. Vaak gaat het hierbij om productiemedewerkers, maar in veel gevallen ook om medewerkers voor de technische dienst of in de montage. De uren worden online geregistreerd en geaccordeerd, waarna het salaris wekelijks wordt uitbetaald. Hiervan ontvang je een loonstrook per email na de betaling. Tijdens het werken bouw je reserveringen op voor vakantiegeld, feestdagen en verlof. Vakantiegeld wordt tijdens je vakantie uitbetaald en verlofuren kun je inzetten voor vrije dagen. Als je op uitzendbasis werkt heb je te maken met de 4 fases van uitzenden conform onze NBBU-cao. Deze worden hieronder beschreven:

Fase 1

Deze fase duurt 26 gewerkte weken. Gedurende deze fase kan er op ieder willekeurig moment afscheid worden genomen van/door de uitzendkracht, zonder hierbij een wettelijke opzegtermijn in acht te hoeven nemen. Kortgezegd is er in deze fase een uitzendbeding van toepassing.

Fase 2

Deze fase start na de 26e gewerkte week en duurt 104 gewerkte weken. Ook gedurende deze fase geldt er een uitzendbeding. Er hoeft niet van tevoren te worden opgezegd en er kan op ieder moment afscheid worden genomen van/door de uitzendkracht. De uitzendkracht bouwt vanaf de start van fase 2 pensioen op. 

Er zijn veel bedrijven die er bewust voor kiezen om een flexibele schil te hebben voor de opvang van pieken.

 

Fase 3

Deze fase start na 130 gewerkte weken en duurt maximaal 4 jaar. Bij het bereiken van fase 3, dient de aan de uitzendkracht meer zekerheid geboden te worden. Gedurende deze fase kunnen er maximaal 6 uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan in maximaal 4 jaar. De uitzendkracht heeft recht op doorbetaling als het werk wegvalt en in geval van ziekte.

Fase 4

Deze fase start na het verstrijken van fase 3. In deze fase heeft de kandidaat recht op een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd.

In fase 1, 2 en 3 begint de telling van het fasen systeem opnieuw als de uitzendkracht 26 weken of langer geen werkzaamheden verricht voor het uitzendbureau. Op het moment dat de uitzendkracht in fase 3 werkt en vervolgens 6 maanden of langer niet gewerkt heeft, dan start deze weer aan het begin van fase 3.