Wetswijzigingen 2017

Margrietha van Rhee, Backoffice Medewerkster

6 maart 2017

Veel wetten worden vernieuwd, aangescherpt of van kracht na de jaarwisseling. Op 1 januari 2017 was dit niet anders. Er komen echter nog steeds vragen over binnen bij ons op kantoor. Manschap zet daarom de belangrijkste wijzigingen voor jou op een rij.

Transitievergoeding

De maximale transitievergoeding is €77.216. De transitievergoeding is verhoogd met 1,6% (voorheen €76.000). De transitievergoeding is enerzijds ingevoerd om de overgang naar een andere baan voor een werknemer makkelijker te maken en anderzijds als compensatie voor het ontslag. Voor werkgevers is de transitievergoeding voordeliger dan de ouderwetse constructie via de kantonrechter, maar moet eerder en vaker worden uitgekeerd.

Verhoging AOW-gerechtigde leeftijd

De AOW-leeftijd is verhoogd naar 65 jaar en 9 maanden. Dit houdt in dat werknemers die na 30 juni 1951 zijn geboren negen maanden langer AOW-premies betalen. Een voordeel is dat de hogere AOW-leeftijd mogelijk positieve gevolgen kan hebben voor heffingskortingen (ouderenkorting).

LIV: Lage Inkomens Voorziening

Dit is een nieuwe regeling die op 1 januari 2017 is ingevoerd. Het is een regeling om werkgevers tegemoet te komen in de werkgeverskosten voor werknemers met een inkomen rond het minimumloon. Dit kan op jaarbasis 2000 euro opleveren per werknemer. Het doel van deze regeling is het creëren van werkgelegenheid.

Samenvoeging WGA-verzekeringen

Met ingang van 1 januari 2017 is het mogelijk geworden om eigenrisicodrager te worden voor de zogenaamde WGA-flex. Werkgevers die al eigenrisicodrager waren voor WGA-vast, worden dat dan ook voor WGA-flex. Het is dus niet meer mogelijk om alleen eigenrisicodrager te zijn voor WGA-vast. Daarentegen is het nog steeds mogelijk om eigenrisicodrager te zijn voor de Ziektewet of WGA.

Voorwaarden veranderd voor verrekeningen minimumloon en vakantiebijslag

Per 1 januari is het laatste deel van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) van kracht. Dit houdt in dat alleen onder bepaalde voorwaarden verschillende zaken niet meer mogen worden verrekend met het wettelijk minimumloon. Voorheen werd er wel eens misbruik gemaakt met het verrekenen van bijvoorbeeld huisvesting en zorgverzekeringen. Dit is nu slechts nog mogelijk onder beperkte voorwaarden, als de werknemer hiervoor schriftelijk toestemming geeft om:

Betalingen te verrichten aan de verhuurder voor de huurkosten en kosten nutsvoorziening, indien dit niet meer is dan 25% van het voor die termijn geldende wettelijkeminumloon.

De verhuurder een toegelaten instelling is als in artikel 19, lid in van de Woningwet of gecertificeerd is door een instelling dat door de Raad van Accreditatie is erkend.

Minimumlonen per 01-01-2017

Bruto minimum uurloon voor werknemers vanaf 23 jaar:

36-urige werkweek: €9,95

38-urige werkweek: €9,46

40-urige werkweek: €8,96

Minimum jeugdloon

Voor werknemers onder de 23 geldt dat deze werknemers recht hebben op een vastgesteld percentage van het wettelijk minimumloon (bruto):

22 jaar: 85% (€1.318,85)

21 jaar: 72,5% (€1.124,90)

20 jaar: 61,5% (€954,25)

19 jaar: 52,5% (€814,60) 

18 jaar: 45,5% (€706)

17 jaar: 39,5% (€612,9o)

16 jaar: 34,5% (€535,30)

15 jaar: 30% (€465,50)