Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018

Karsten Staal, Accountmanager

29 november 2017

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceerde onlangs het gewijzigde wettelijke minimumloon. Dit zal gelden per 1 januari 2018 en het geldt ook voor werknemers die stukloon ontvangen, bij meerwerk en overwerk en voor opdrachtnemers.

Volledige werkweek

Het wettelijk minimumloon geldt voor een volledige werkweek. Een volledige werkweek is 36, 38 of 40 uur. Dit is afhankelijk van de sector en/of CAO waarin een werknemer werkzaam is. Wanneer een werknemer parttime werkt, dan geldt ook het minimumloon. Het salaris zal dan afhangen van het aantal uur dat de werknemer wekelijks werkt.

Afbeelding Manschap Uitzendbureau Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018

Minimumloon per leeftijd

Vanaf 22 jaar en ouder geldt het volledige wettelijke minimumloon. Is de werknemer jonger dan 22 jaar, dan geldt een vastgesteld percentage van het wettelijk minimumloon. Deze bedragen vind je in de tabellen hieronder. Deze bedragen gelden van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018, dan worden de minimumlonen aangepast naar de ontwikkelingen van CAO-lonen.

Afbeelding Manschap Uitzendbureau Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018

Uitzonderingen

Voor MBO-leerlingen van 18, 19 en 20 jaar oud die een BBL-traject volgen gelden de oude percentages van 1 juli 2017. Voor MBO-leerlingen vanaf 21 jaar gelden echter het wettelijk minimumloon van 1 januari 2018.