Wijzinging fasensysteem Wet Werk & Zekerheid

6 april 2016

Per 1 juli 2016 veranderd het fasensysteem binnen de Wet Werk & Zekerheid. Het gaat hierbij om de eerste twee fasen.

Huidige situatie

In de huidige situatie duren fase 1 en 2 samen 130 weken. Dit houdt in dat het uitzendbureau voor maximaal 130 weken het uitzendbeding mag toepassen, voordat het de uitzendkracht een aanstelling voor bepaalde tijd moet aanbieden. Na fase twee volgt een periode van vier jaar, waarin het uitzendbureau maximaal zes contracten voor bepaalde tijd mag aanbieden, voordat het de werknemer in vaste dienst moet nemen.

Per 1 juli 2016

Vanaf 1 juli verandert dit. Fase twee duurt geen 104 weken meer, maar 52 weken. Dit wordt dus gehalveerd. Het uitzendbureau moet vanaf 1 juli 2016 de uitzendkracht na 78 weken een contract voor bepaalde tijd aanbieden. Fase 3, de periode van vier jaar of maximaal zes contracten voor bepaalde tijd, blijft hetzelfde. De uitzendkracht komt nu eerder in aanmerking voor een vaste aanstelling.

Hieronder wordt de verandering in het fasensysteem schematisch weergegeven:

Afbeelding Manschap Uitzendbureau Wijzinging fasensysteem Wet Werk & Zekerheid