Hiermee moet je rekening houden als je een uitzendkracht wilt inhuren

Een flexibele kracht inhuren heeft zo zijn voordelen. Je hebt de beschikking over tijdelijk personeel, maar je hoeft niet te voldoen aan alle werkgeversplichten. Daar is echter vaak onduidelijkheid over, dus daarom maakt Manschap even een overzicht.

Arbeidsomstandigheden

De Arbeidsomstandighedenwet bepaalt dat je als opdrachtgever ook werkgever bent van een uitzendkracht. Dit houdt in dat je verantwoordelijk bent voor de gezondheid en veiligheid van deze werknemer.

Volgens de arboregels moet je uitzendkrachten hetzelfde behandelen als je eigen werknemers. De flexkracht zou dus over dezelfde veiligheidsmiddelen moeten beschikken als de vaste medewerkers. Werkt de flexkracht met gevaarlijke machines? Dan is het voor jou als opdrachtgever/werkgever mede de verantwoordelijkheid om deze werknemer van veiligheidsinstructies te voorzien. Het uitzendbureau is afhankelijk van de informatie die door de opdrachtgever wordt aangeleverd.

Informatieplicht

Ruim voordat de uitzendkracht bij jou komt werken, moet deze op de hoogte zijn gebracht van de risico’s waarmee hij/zij te maken krijgt. Het besluit om het werk aan te nemen, kan de flexkracht baseren op de veiligheidssituatie.

Het uitzendbureau moet natuurlijk ook worden ingelicht over deze risico’s. Deze informatie is te vinden in de risico-inventarisatie- en evaluatie. Deze is hoogstwaarschijnlijk door je preventiemedewerker of door de Arbodienst opgesteld.

Aan de informatieplicht kun je voldoen door schriftelijk te communiceren:

  • Welke mogelijke gevaren er zijn op de werkvloer
  • Welke mogelijke risico’s de uitzendkracht loopt
  • Wat voor maatregelen je als werkgever hebt getroffen om deze risico’s en gevaren te beperken

Deze informatie is van wezenlijk belang; wanneer er geen gehoor wordt gegeven aan de informatie plicht, kan er door de Arbeidsinspectie een boete worden gerekend van maximaal €9000,- per werknemer.

Aansprakelijkheid bij ongevallen

Als werkgever ben je verantwoordelijk wanneer een werknemer tijdens zijn werkzaamheden een ongeluk krijgt. Ook wanneer een werknemer als gevolg van zijn werk een beroepsziekte oploopt, ben je hiervoor als werkgever aansprakelijk.

In dit geval maakt het niet uit of een werknemer direct bij jou in dienst is. Een werkgever komt alleen onder de aansprakelijkheid uit, als je kunt aantonen dat je alle mogelijke maatregelen hebt getroffen om mogelijke risico’s maximaal te beperken.

In de praktijk blijkt dat in het geval van een ongeluk vaak een flinke schadevergoeding moet worden uitbetaald. Het is dan ook verstandig om hiervoor een verzekering af te sluiten. Echter voorzien de meeste bedrijfsverzekeringen hier standaard in.

Opvolgend werkgeverschap

Een uitzendkracht kan natuurlijk zo goed bevallen dat je hem in loondienst wilt nemen. Houd er in dat geval wel rekening mee dat je dan wordt gezien als opvolgend werkgever. Dit betekent dat het arbeidsverleden van de werknemer bij jou als opdrachtgever via het uitzendbureau aan jou als werkgever wordt toegerekend. Dit is van belang voor het zogenaamde ketensysteem. Je mag een werknemer voor een aaneengesloten periode van twee jaar maximaal drie tijdelijke contracten aanbieden. De periode via het uitzendbureau telt hier dan in mee.

Aansprakelijkheid inlener

Zoals je weet moet een uitzendbureau loonheffing en premies voor sociale verzekeringen over het loon van de uitzendkracht inhouden en afdragen aan de belastingdienst.

Wanneer het uitzendbureau dit niet of onvoldoende doet, dan is het mogelijk dat de Belastingdienst deze achterstallige betalingen op de inlener verhaalt. Met andere woorden: als je zaken doet met een onbetrouwbaar uitzendbureau, dan is het mogelijk dat je hier achteraf kosten voor in rekening worden gebracht.

Maar hoe weet je dan of een uitzendbureau betrouwbaar is? Hiervoor zijn normeringen in het leven geroepen. De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) gebruikt de Financiële Toetsing en de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) heeft de Stichting Vrijwaring Uitzendbranche opgericht. Manschap voldoet aan alle normeringen van de NBBU.

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×