Werkgevers opgelet: de WAB per 1 januari 2020

Ingrijpende wetswijzigingen

Wet Arbeidsmarkt in Balans

WAB staat voor ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’. Het doel van de wet is om het verschil tussen ‘vaste’ werknemers en flexwerkers te verkleinen. Werkgevers moeten worden aangemoedigd om hun medewerkers een vast dienstverband te geven. De WAB wordt van kracht op 1 januari 2020.

Payroll

Medewerkers die via payroll in dienst zijn vallen straks niet meer onder de uitzendregels. Voor een payrollmedewerker geldt dan niet meer de 5,5 jaar flexibiliteit van de uitzendkracht. Als werkgever mag je een payroller namelijk maximaal 3 contracten in 3 jaar aanbieden. Hierna hebben ze recht op een vast dienstverband.
Het komt er dus op neer dat payrollers minimaal dezelfde rechten krijgen als medewerkers met een rechtstreeks dienstverband. In 2021 krijgen payrollers ook dezelfde pensioenrechten.

Oproepkrachten

Oproepkrachten moeten vanaf 1 januari 2020 minimaal vier dagen van tevoren worden opgeroepen. Is dit niet het geval, dan geldt de opkomstplicht niet. Een oproepkracht houdt daarnaast ook recht op loon als hij wordt afgebeld in minder dan vier dagen van tevoren. Afhankelijk van de CAO, kan dit ook worden teruggebracht tot één dag.

 

Vanaf 2020: Een werkgever mag een werknemer maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar aanbieden.

 

Keten-bepaling

Een werkgever mag een werknemer maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar aanbieden. Hierna heeft de medewerker recht op een vaste aanstelling. Dit gaat in 2020 terug naar drie contracten in drie jaar. Deze keten wordt verbroken als er tussen de contracten minimaal zes maanden zitten.

Dit kan echter, afhankelijk van de CAO, worden teruggebracht naar drie maanden. Er moet dan sprake zijn van terugkerend tijdelijk werk voor maximaal negen maanden per jaar. Ook voor het aantal overeenkomsten kunnen per CAO uitzonderingen bestaan.

WW-premie voor flexwerkers

De WW-premie voor flexkrachten wordt in 2020 hoger dan die van medewerkers met een direct dienstverband. Dit geldt niet voor jongeren tot 21 jaar met een bijbaantje van maximaal 12 uur per week.

Transitievergoeding

Werknemers hebben recht op een transitievergoeding als een werkgever het dienstverband wordt beëindigd. Dit recht heeft de werknemer vanaf de eerste dag van het dienstverband en het geldt ook tijdens de proeftijd.

De opbouw van de transitievergoeding wordt echter wel vereenvoudigd. In 2020 geldt dat er per dienstjaar 1/3 maandsalaris wordt opgebouwd voor de transitievergoeding. De verhoogde opbouw voor oudere werknemers met een lang dienstverband geldt niet meer.

 

Op payrollen is de uitzend-CAO namelijk niet meer van toepassing als er geen allocatiefunctie wordt vervuld.

 

Uitzenden en payrollen

De WAB zorgt voor een groter onderscheid tussen uitzenden en payrollen. Op payrollen is de uitzend-CAO namelijk niet meer van toepassing als er geen allocatiefunctie wordt vervuld.
Payrollbedrijven vallen in 2020 namelijk onder ‘Zakelijke dienstverlening III’ (sector 45). Uitzendbedrijven worden ingedeeld in ‘Uitzendbedrijven’ (sector 52). Dit heeft te maken met premies voor de Werkhervattingskas (Whk).

Ontslag

De regels omtrent het ontslag worden versoepeld. Het is mogelijk een werknemer te ontslaan als er sprake is van een optelsom van incidenten. Dit noemen ze de cumulatiegrond. Nu moet een werkgever volledig voldoen aan één van de acht ontslaggronden.
De WAB geeft de werkgever in 2020 een nieuwe, negende grond. Dit brengt de mogelijkheid om meerdere omstandigheden met elkaar te combineren.

Wat betekent de WAB voor jou?

De WAB gaat er dus voor zorgen dat het nodige voor werkgevers zal veranderen in 2020. Probeer daarom in kaart te brengen wat dit voor jou inhoudt. Breng je huidige personeelsbestand in beeld. Ga na wat de bijbehorende arbeidsvoorwaarden zijn binnen de geldige CAO. Hieruit wordt snel duidelijk wat voor actie er moet worden ondernomen. Zijn er tijdelijke dienstverbanden die kunnen worden omgezet in vaste contracten? Verwacht je veel personeel aan te moeten nemen in 2020? Moeten er medewerkers geïnformeerd worden over hun dienstverband?
Uiteraard kan Manschap hierbij van dienst zijn. Heb je vragen over de WAB en wat dit voor (flexibel) personeel betekent? We staan je graag te woord.

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×